М. КИЇВ, ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 7, ОФІС 26

tandplawfirm@gmail.com

+38 095 333 55 65

Роль ОСББ при призначенні та виплаті пільг та субсидій

 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – “ОСББ”) створюється для ряду завдань, пов’язаних із обслуговуванням будинку, забезпеченням прав співвласників багатоквартирного будинку, сприянням у отриманні якісних житлово-комунальних послуг (надалі – “ЖК послуги”), а також для ряду інших статутних цілей об’єднання. Реалізація таких цілей, в основному, відбувається завдяки внескам та платежам співвласників багатоквартирних будинків. Водночас, держава встановлює ряд соціальних гарантій, для забезпечення рівня життя не нижче прожиткового мінімуму, до яких, в тому числі, відносяться пільги та субсидії у сфері житлово-комунального обслуговування. Отже – як ОСББ і субсидії та пільги пов’язані між собою та яку роль, при цьому відіграє об’єднання – пропоную розглянути нижче.

Які існують пільги та субсидії у сфері ЖКГ послуг

Відповідно до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” держава встановлює соціальні нормативи задля забезпечення соціальних гарантій – в тому числі і у сфері ЖКГ. Серед них:

 • граничні норми витрат на ЖК послуги;
 • показники якості надання ЖК послуг;
 •  та – відповідно, соціальна норма житла і нормативи користування комунальними послугами – в рамках яких держава надає пільги та субсидії.

Пільги – це така, встановлена законодавством соціальна гарантія, при якій певні категорії осіб (допустимо, військовослужбовці, ветерани війни, ветерани праці, жертви репресій, діти війни, громадяни постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші) звільняються повністю, або частково від виконання деяких обов’язків, або наділяються певними додатковими правами порівняно із іншими. Тобто, для пільги характерним є те, що вона призначається особам із особливим статусом, так скажімо – пільговикам.

Субсидії (в ЖКГ сфері) – це безповоротна, адресна, державна соціальна допомога, яка надається певному домоволодінню, в залежності від середньомісячного сукупного доходу членів такого домоволодіння – і полягає у компенсації їх витрат на житлово-комунальні (та супутні) послуги. Тож для субсидії характерно, що вона може встановлюватися будь-якому громадянину (фактично, члену домоволодіння), в залежності від його доходу (фактично, доходу домоволодіння).

 

У зв’язку такою характерною відмінністю, відрізняється порядок отримання та порядок визначення розміру цих виплат. Порядок отримання та нарахування пільг у сфері оплати житлово-комунальних послуг регулюється наразі Постановою Кабінету Міністрів України (“Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі” від 17.04.2019 р. № 373 (зі змінами) – надалі Постанова КМУ №373.

 

Що ж до субсидій у сфері оплати житлово-комунальних послуг – основні моменти регулюються Постановою КМУ “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” № 848 від 21.10.1995 року (зі змінами) – надалі Постанова КМУ №848. Не можна не зауважити, що ці два поняття дотичні один до одного, тож в кожній конкретній ситуації, необхідно керуватися обома вищенаведеними Постановами та іншими нормативно-правовими актами (в тому числі, щодо конкретних пільговиків) у сукупності.

 

За тим, що саме можуть покривати пільги та субсидії, у сфері ЖКГ, можна виділити:

 

1) пільги та щомісячні субсидії на оплату внесків за вузли комерційного обліку (за їх встановлення, обслуговування, заміну);

2) пільги та щомісячні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (послуг з управління багатоквартирним будинком, що іменуються “житлові послуги” та комунальних послуг, тобто послуг з розподілу та постачання газу, електроенергії, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, послуг із поводження з побутовими відходами);

3) пільги та щомісячні субсидії на оплату витрат за комерційні вузли обліку та на управління багатоквартирним будинком, в якому створено ОСББ. До таких витрат можна віднести:

 • витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку (прибирання загальних площ, утримання ліфтів, тощо);
 • витрати на оплату комунальних послуг щодо спільного майна (зокрема за освітлення площ загального користування, роботу ліфтів тощо);
 • витрат на поточний ремонт спільного майна;

4) пільги та щомісячні субсидії на оплату витрат на комунальні послуги у будинку, в якому створене об’єднання;

5) пільги та субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу, субсидії на рідке пічне побутове паливо – які надаються один раз на рік.

 

Порядок нарахування пільги та субсидії в ОСББ

Зрозуміло, що за визначенням “нарахування пільг та субсидій для ОСББ”, мається на увазі, що держава – фактично, компенсує вартість певних витрат, які не можуть бути сплачені мешканцями домоволодіння, або ж від яких (в тій чи іншій мірі) звільнені пільговики. Таким чином, одержувачем пільг та субсидій завжди є конкретна особа, однак, практично – це реалізується через виплату державою певних сум грошових коштів, вирахуваних за встановленими критеріями, або ж безпосередньо ОСББ (управителю, постачальнику послуг), або ж особі якій призначено пільгу (субсидію), щоб вона самостійно перерахувала відповідні кошти ОСББ (управителю, постачальнику послуг).

 

Для визначення права на пільги та субсидії, а також, для встановлення критеріїв їх розміру, держава встановлює соціальні норми житла та соціальні нормативи. Пільги та субсидії, встановлюються саме в межах цих норм та нормативів. Актуальні, наразі, норми житла та нормативи користування комунальними послугами встановлено у Постанові КМУ “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” від 6 серпня 2014 р. № 409. Лише в деяких випадках, пільги та субсидії можуть призначатися при перевищенні цих норм та нормативів – за рішенням спеціальних комісій.

 

Для отримання права на субсидії, особа має звернутися до структурних підрозділів з питань соціального захисту, або ж до виконавчих комітетів сільської/селищної/міської ради, або ж до місцевого ЦНАП, із пакетом документів. Після успішного звернення (надання всіх необхідних документів), і якщо за результатами перевірок (обстежень) домоволодіння має право на субсидії – структурний підрозділ з соцзахисту вносить ці відомості до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій – а згодом, щомісяця формує списки осіб, які подає до ОСББ (а також, управителям та постачальникам комунальних послуг). Списки передаються, а тому числі, в Мінсоцполітики, а згодом - в АТ “Ощадбанк”. Саме на основі цих списків і відбувається компенсація ОСББ (а також управителям, постачальникам послуг), відповідних внесків, платежів та витрат – при грошовій безготівковій формі оплати пільг та субсидій. Докладно, про порядок отримання права на субсидії зазначено в Постанові КМУ №848.

 

Щодо осіб, які мають право на пільги – відомості про таких мають бути внесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Порядок отримання статусу пільговика визначається в кожному конкретному випадку нормативно-правовими актами, що регулюють статус, на який претендує особа (наприклад, щодо ветеранів війни – Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та прийняті на його виконання нормативні акти, щодо інших категорій пільговиків – інші закони та підзаконні акти). Структурні підрозділи соцзахисту, оперуючи цими відомостями, як і у випадку з субсидіями – формують реєстри (списки) таких осіб та направляють до ОСББ (а також, до управителей та постачальників комунальних послуг).

 

Варто зазначити, що не дозволяється одночасно отримувати і пільги на оплату конкретних житлово-комунальних послуг і субсидії. Таким чином, державою нараховується або те, або інше.

Пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (тобто компенсація витрат  перелічених вище у пунктах 1-4)  надаються щомісяця у грошовій готівковій або грошовій безготівковій формі, а на оплату придбання твердого (рідкого) палива і скрапленого газу - один раз на рік у грошовій готівковій формі. Це стосується також, будь-якої  пільги та субсидії в ОСББ.

Тобто пільги та субсидії надаються державою особам, які мають на них право, а грошові кошти (суть яких і складає пільга чи субсидія) можуть зараховуватися або ж адресно до ОСББ (управителя, постачальника), або ж безпосередньо отримувачу пільги/субсидії. Таким чином, характеризуючи поняття пільги / субсидії і ОСББ, необхідно наголосити: особи, які мають право на пільгу, або ж домоволодіння, які мають право на субсидію – можуть їх отримати – незалежно від того, чи існує в багатоквартирному будинку ОСББ, чи ні.

 

Форми отримання пільг та субсидій. Монетизація субсидій в ОСББ

 

Тепер, щодо основного – де роль ОСББ у виплаті пільг та субсидій найбільш помітна.

Виділяють такі грошові форми отримання пільг / субсидій – безготівкова і готівкова. Безготівкова форма отримання застосовується як базова форма отримання пільг, готівкова – якщо щодо застосування такої форми отримувач пільги/субсидії звернувся із окремою заявою. У чому вони полягають?

Безготівкова форма отримання субсидій і пільг – це коли постачальник послуг, управитель або ОСББ безпосередньо, від держави отримують субсидію чи пільгу громадян на покриття їх же витрат (внесків, платежів). Кошти не перераховуються отримувачу пільги/субсидії, а спрямовуються відразу (адресно) до надавачів житлових і комунальних послуг.

 

Цей процес негласно назвали монетизація субсидій і пільг (хоча насправді, цей термін не найбільш влучний), і на перший погляд він має багато переваг. Однак, зважаючи на складність цього процесу, непродуманість деяких питань та неефективність для самих ОСББ його справедливо критикують.

 

Питання ось у чому:

 

1) для отримання коштів ОСББ має укладати із АТ “Ощадбанк” договір і здійснювати інформаційний обмін документами, зокрема, складати та подавати реєстри про суми нарахованих платежів за послуги до 13 числа кожного місяця. Обмін документами має здійснюватися з використанням кваліфікованого електронного підпису. При цьому, зміст договору не визначає ні ОСББ, ні управителі чи надавачі послуг – типова форма погоджується між АТ “Ощадбанком” і Мінсоцполітики – що не може убезпечити ОСББ він нав’язування умов договору, або ж додаткових вимог банку. Форму реєстру про суми нарахованих платежів за послуги – також визначає АТ “Ощадбанк”. Інший банк  обрати неможливо.

 

2) Постановами №373 та 848, встановлено черговість погашення витрат на оплату житлово комунальних послуг, і оплата тих витрат які цікавлять ОСББ зовсім не першочергова – зокрема, послуги з управління багатоквартирним будинком, оплачуються після того, як вистачило коштів субсидії/пільги на оплату:

 • за теплову енергію,
 • за постачання та розподіл газу або електричної енергії (при індивідуальному опаленні),
 • за постачання гарячої води,
 • за централізоване водопостачання та водовідведення,
 • за електроенергію, за газ та за поводження з побутовими відходами.

Як бачимо – шанси, що субсидія чи пільга (заради оплати яких ОСББ уклало договір з АТ “Ощадбанком”, веде обліки пільговиків та субсидій, здійснює обміни довідками ОСББ для субсидій та пільг – чи виконало інші дії) дійде до рахунків ОСББ – дуже мала.

 

3) все одно, при недостатності коштів пільги/субсидії наявний залишок платежу за кожним видом послуг оплачуються цією особою самостійно. При цьому, про наявний залишок, отримувача пільги/субсидії АТ “Ощадбанк” повідомляє смс-повідомленням. У ОСББ виникають закономірні питання – як діяти при помилках системи, чи на підставі смс захищати свої права при несплаті такою особою відповідних платежів – та – загалом, навіщо, враховуючи черговість погашення житлово-комунальних послуг, об’єднанням це взагалі потрібно.

 

Таким чином, безготівкова форма, хоча і встановлена пріоритетною на рівні постанов КМУ, фактично, не є ідеальною для отримання субсидії чи пільги ОСББ  2020 (станом на чинне регулювання).

Готівкова форма використовується, якщо її обрав пільговик/отримувач субсидії шляхом подання відповідної заяви до місцевих органів соціального захисту населення. Полягає така форма у безпосередньому перерахуванні грошових коштів отримувачу субсидії / пільговику. При готівковій формі, у ОСББ зникає необхідність укладати договори на отримання таких коштів як пільга чи субсидія ОСББ (покриття витрат ОСББ), необхідність здійснювати обмін документами із АТ “Ощадбанк” та зникає додаткове операційне навантаження на адміністрацію ОСББ, що притаманне безготівковій формі.

 

При цьому, отримувачем субсидії/пільговиком самостійно здійснюється оплата за спожиті житлові (та комунальні) послуги ОСББ.

 

Втім, готівкова форма не допускається, якщо розмір субсидії перевищує 5 тис. гривень, або, коли у одержувача пільги/субсидії наявна заборгованість у розмірі більше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, простроченої понад 3 місяці.

 

Висновки

Рішення загальних зборів ОСББ, які встановлюють розмір внесків та платежів на покриття різного роду витрат є обов’язковим для всіх співвласників багатоквартирного будинку, незалежно від того – чи є вони пільговиками, чи отримують субсидію. Отже, вони на рівні із іншими мають обов’язок сплатити справедливо встановлені для всіх співвласників внески та платежі. Однак, маючи статус пільговика, або ж – отримувача субсидії такі особи, в залежності від обраної форми розрахунків – або ж самі отримують грошові кошти, які спрямовують на оплату житлово-комунальних послуг, або ж (при безготівковій формі) – не отримують грошових коштів, а послуги за них оплачуються повністю чи частково державою.

У випадку недостатності розміру субсидії чи пільги для покриття повного розміру таких витрат, особа, незалежно від того - є вона пільговиком, чи отримує субсидію – зобов’язана доплатити відповідні суми за свій рахунок. 

 

Отже, пільги та субсидії для ОСББ у 2020 (на сьогодні) – це лише спосіб відшкодування пільговиками (чи отримувачами субсидій) витрат на оплату комунальних послуг та витрат на управління багатоквартирним будинком, якщо такі витрати покладені на них рішеннями уповноважених органів ОСББ.

 

 

Автор:

Адвокат Трофіменко Ірина

(Адреса електронної пошти: irinatadvocate@gmail.com)

 

 

Основна версія опублікована 08.12.2020 на сайті: https://protocol.ua/ru/rol_osmd_pri_naznachenii_i_viplate_lgot_i_subsidiy/. Читайте блог автора на веб ресурсі ПРОТОКОЛ

 

 

У цьому розділі сайту будуть публікуватися:


 • корисні статті та напрацювання адвоката Трофименка І.В. та партнерів;
 • медіаматеріали на професійну тему;
 • корисні посилання, сайти, програми для швидкого оперування необхідною юридичною інформацією;
 • розміщення сайтів партнерів.

Підписатись на новини:

Ел. пошта    

Правовласник дозволяє використання публікацій розміщених на веб-сторінці «Корисна інформація», лише за умов:

- наявності біля матеріалів посилання на першоджерело, а саме – клікабельне посилання (відкрите URL) на сторінку з використаними матеріалами.